Ενημερωτικός ιστότοπος
web design(6)(1)(1)

2310 892167

diavalkaniko-light

6937 167187

chu-white-final

+32 25354115

Γεώργιος Κατσάνος, MD, PhD

Ενημερωτικός ιστότοπος

2310 892167

web design(6)(1)(1)
diavalkaniko-light

69371 67187

+32 25354115

chu-white-final

Ηπατεκτομή δύο σταδίων (two stage)

κεφαλάρι εσωτ. σελίδων

H Ηπατεκτομή δύο σταδίων (two stage hepatectomy) είναι μέθοδος εκλογής διεθνώς, για τη χειρουργική θεραπεία ασθενών με πολλαπλές ηπατικές εστίες, που συνήθως προέρχονται από μεταστάσεις καρκίνου του παχέος εντέρου.

Κάποιοι ασθενείς με πολλαπλές ηπατικές ορθοκολικές μεταστάσεις δεν είναι υποψήφιοι για πλήρη εκτομή με μία μόνο ηπατεκτομή, ακόμη και όταν οι εστίες αυτές υποχωρούν με χημειοεμβολισμό ή με τοπικό καυτηριασμό.

Σε περιπτώσεις διάσπαρτων πολλαπλών μεταστάσεων που δε μπορούν να αφαιρεθούν ταυτόχρονα ακόμα και με τη τεχνική του πυλαίου εμβολισμού, η χειρουργική ομάδα διενεργεί πολλαπλές ηπατεκτομές σε δύο στάδια: Δύο χειρουργικές επεμβάσεις, σε απόσταση 4-6 εβδομάδων η μία από την άλλη.

Ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός όγκων αφαιρείται σε μια πρώτη επέμβαση. Μεσολαβεί η περίοδος αναμονής για την αναγέννηση του ήπατος και στη συνέχεια οι υπόλοιποι όγκοι αφαιρούνται με το αντίστοιχο τμήμα του ήπατος. Στους ασθενείς αυτούς που είναι ανεγχείρητοι και δεν επιδέχονται μία μόνο διαδικασία ηπατεκτομής, η ηπατεκτομή δύο σταδίων μπορεί να προσφέρει μια πιθανότητα μακροχρόνιας ύφεσης ή ίασης.

2 stage 5

Ταχεία ηπατεκτομή δύο σταδίων (ALPPS)

Συνδυάζει τις παραπάνω τεχνικές με δυνατότητα της διενέργειας των δύο χειρουργικών επεμβάσεων εντός διαστήματος 10 ημερών.

ΗΠΑΡ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΨΑΧΝΩ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ;