Ενημερωτικός ιστότοπος
web design(6)(1)(1)

2310 892167

diavalkaniko-light

6937 167187

chu-white-final

+32 25354115

Γεώργιος Κατσάνος, MD, PhD

Ενημερωτικός ιστότοπος

2310 892167

web design(6)(1)(1)
diavalkaniko-light

69371 67187

+32 25354115

chu-white-final

Χολαγγειοκαρκίνωμα

κεφαλάρι εσωτ. σελίδων

Χολαγγειοκαρκίνωμα ονομάζετε ο καρκίνος που αναπτύσσεται στα χοληφόρα αγγεία του ήπατος, σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του χοληφόρου δένδρου, από τους κεντρικότερους ενδοηπατικούς κλάδους μέχρι το περιφερικό τμήμα του χοληδόχου πόρου.

Η χειρουργική των χολαγγείων, ιδιαίτερα η ογκολογική χειρουργική των χολαγγείων, είναι μία εξαιρετικά απαιτητική χειρουργική που εφαρμόζεται από εξειδικευμένους χειρουργούς. Ενδεικτικό είναι ότι ο Χειρουργός Δρ. Γ. Κατσάνος, διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν εκ νέου σε επέμβαση για επανόρθωση ιατρογενών κακώσεων εξωηπατικών χοληφόρων αγγείων.

ΧΟΛΗΦΟΡΑ

ΠΩΣ ΨΑΧΝΩ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ;